HİZMETLERİMİZ
 
» TORNA
 

Torna nedir?
Kesici ucu sabit tutup, iş parçasını döndürerek, parçaların talaş kaldırma metoduyla işlenmesini temin eden tezgah tipi. Kullanılışı çok eskidir. Günümüzdeki şekillerini 18. asırda almışlardır. Diğer tezgah tiplerinden hemen hepsinin torna tezgahlarından örnek alınarak yapılmış oldukları söylenebilir.

 

Başlıca torna tipleri:

1. Paralel torna (Üniversal torna) tezgahları,

2. Revolver torna tezgahları,

3. Otomatik tornalar,
4. Kopya torna tezgahları.


Paralel torna: Bunlara paralel sıfatı verilmesinin sebebi, kesici ucun esas hareketinin parça eksenine paralel olmasıdır. İşlenecek parça umumiyetle iki punta arasında taşınır veya iş mili burnuna takılan bir aynaya bağlanır. İş parçası puntalar arasına bağlanarak bir fırdöndü yardımıyla döndürülebildiği gibi, kısa iş parçaları halinde iş mili burnuna takılan bir ayna üzerine de tespit edilebilir. Aynaların birkaç çeşiti vardır. Düz ayna, asimetrik parçaların bağlanmasına yarar. Üç çeneli aynalarda çeneler tek kumandayla hareket eder.ÊBaşka tip aynalar da mevcuttur. Bunlara ülkemizde Amerikan aynası adı verilir.

 

Tesviyecilik Mesleği; Makine yapımında kullanılan metal gereçler, talaş kaldırarak veya talaş kaldırmadan işleme yöntemleriyle şekillendirilirler. Talaş kaldırarak metallerin işlenmesi, tesviyeciliğin konusudur. Bu nedenle , metallerin talaş kaldırma yöntemleriyle işlenerek makine parçalarına dönüştürülmesi işlemlerinin tümüne “tesviyecilik” denir.

  

Firmamız müşterilerimizin talepleri doğrultusunda örnek yedek parça vs. gibi malzemeleri üretmektedir.

  TORNA
 
Dorse Kik Pimi
Dorse Kik Pimi
Kasnak ve Makara İmalatı
Kasnak ve Makara İmalatı
Pervane Ara Aparati İmalatı
Pervane Ara Aparati İmalatı
Talaşlı İmalatlar Pim Tapa Yüssük v.s
Talaşlı İmalatlar Pim Tapa Yüssük v.s
Teloskop Makarası
Teloskop Makarası
Vinç Makara İmalatı
Vinç Makara İmalatı
Özdemir Makina   |   Dorse Pleyti   |   Ankara Şaft   |   Ankara Torna   Kızılay Web Tasarım